מ. תגר עמוד בית

ספריה משפטית - מאמרים

ביטוח מסחרי
חפש במאמרים:
19.03.2016

בימים אלו ניתן ע"י ביהמ"ש העליון פס"ד שראוי לתשומת לב (אזכורו בנדון). המדובר בתאונה בה התחשמל למוות קבלן חשמל שהוזמן להחליף מזגן בחנות (מבוטחת "מנורה") כתוצאה ממגע של חוט חשמל "חי" בקונסטרוקציית מתכת עליה טיפס המנוח.
קרא עוד

חובת גילוי של המבטח
 תאריךנושאמחבר\תהקדמה
pdf20.10.2013חובת גילוי אקטיביתמרדכי תגר

פסק דינו של ביהמ"ש העליון המובא להלן הצטמצם להכרעה ספציפית חסרת נפקות רוחבית מחדשת, ברם ראוי לייחד תשומת לב לדבריה של השופטת דפנה ברק ארז שאמנם הצטרפה לדעת הרוב, אך מצאה לייחד דברים לעניין חובת "הגילוי האקטיבית" המוטלת על מבטח. 


קרא עוד
הוצאות ומע"מ
מיסוי תגמולי ביטוח
אישורי ביטוח
יריבות ישירה בין צד ג' למבטחת
פוליסה מסוג Discovery
חיסיון
אובדן תוצאתי
הנחיות המפקח על הביטוח
כפל ביטוח
נזקים
פוליסות לביטוח עבודות קבלניות
תביעות שיבוב