מ. תגר עמוד בית

ספריה משפטית - פסקי דין

ביטוח מסחרי
חפש בפסקי דין:
18.02.2016

מונחים לפני שני ערעורים על פסק דינו מיום 30.9.2013 של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט י' כהן) בת"א 165/07, בגדרו חויבו המערערות לשלם פיצוי בגין אחריותן לתאונה שאירעה למתקין מזגנים בחנות הנמצאת ב"בית הקרנות" שבחיפה, אשר הביאה למרבה הצער לפטירתו.
קרא עוד

אישורי ביטוח
 תאריךמראה מקוםבית משפטהקדמה
pdf18.02.2016ע"א 7513/13 מנורה נגד פלוני ואח'עליוןמונחים לפני שני ערעורים על פסק דינו מיום 30.9.2013 של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט י' כהן) בת"א 165/07, בגדרו חויבו המערערות לשלם פיצוי בגין אחריותן לתאונה שאירעה למתקין מזגנים בחנות הנמצאת ב"בית הקרנות" שבחיפה, אשר הביאה למרבה הצער לפטירתו.
קרא עוד
חובת גילוי של המבטח
הנחיות המפקח על הביטוח
הסתרת מידע וחובת גילוי
חידוש פוליסה
כפל ביטוח
מרמה בתגמולי ביטוח
נזקים
נטל ראיה / שכנוע
סוכני ביטוח
פוליסות לביטוח עבודות קבלניות